Om Dublinförordningen och förslaget att ”stoppa asylsökande vid gränsen från Danmark”

Dublinförordningen reglerar som bekant vilket EU-land som ansvarar för att pröva en persons asylansökan. Slarvigt uttryckt brukar det låta ungefär så här: ”enligt Dublinförordningen är det det första EU-land en person kommer till som ansvarar för att pröva personens asylansökan”.

Eftersom det rent geografiskt är så att väldigt få personer  kommer till Sverige först så brukar ett populärt förslag hos de som vill se färre asylsökande i Sverige vara att vi måste se till att Dublinförordningen följs.

En del av detta förslag är då att återinföra gränskontroller mellan Sverige och våra grannländer. Detta eftersom det, enligt de som föreslår detta, skulle vara så att om en person stoppas vid en gränskontroll mellan Danmark och Sverige så finns ju bevis för att den personen tidigare varit i Danmark och att det då skulle vara Danmark – och inte Sverige – som ska pröva personens asylansökan.

Det är dock inte fullt så enkelt.

För det första stoppar inte gränskontroller asylsökande eftersom alla har rätt att uppge att man vill söka asyl vid gränsen. En person som kommer fram till svenska gränsen kan alltså inte nekas att komma in i Sverige och direkt ”sändas tillbaka” till Danmark. Däremot blir det, när personen söker asyl, en fråga om att pröva vilket land som faktiskt ska vara ansvarigt för att pröva personens asylansökan. Det är här Dublinförordningen kommer in i bilden.

I Dublinförordningen finns en uppräkning av de grunder som gör att ett land kan bli ansvarigt för att pröva en ansökan:

 1. Om den asylsökande har familj i något EU-land
 2. Om den asylsökande har beviljats uppehållstillstånd i eller visum till något EU-land
 3. Det EU-land som den asylsökande kom till när hen reste in i EU (dvs. när hen passerade en yttre gräns), alternativt om den asylsökande har uppehållit sig i något annat EU-land efter inresan i mer än fem månader
 4. Det EU-land där (den första) asylansökan lämnats in

Grunderna prövas i den här ordningen, uppifrån och ned. De här grunderna är de enda grunderna som finns i Dublinförordningen. Det är alltså en uttömmande lista. Att en asylsökande endast rest igenom ett land knutet till Dublinförordningen innebär alltså inte att landet blir ansvarigt för att pröva ansökan. Bara vid inresa i EU över en yttre gräns aktualiseras ett ansvar, dvs. det är det land som ”släppt in” en asylsökande i unionen som blir ansvarigt enligt punkt 3, inte länder den asylsökande endast rest igenom inom unionen.

I klartext: om en person rest igenom Danmark utan att ansöka om asyl och sen kommer till Sverige och här söker asyl så spelar det ingen roll att vi vet att personen har rest igenom Danmark. Om personen däremot har familj i Danmark, har uppehållstillstånd/visum i Danmark, kom till Danmark som första land i EU eller har vistats i Danmark i mer än fem månader alternativt sökt asyl i Danmark – då är Danmark ansvarigt land. Inte annars.

En annan sak är att Danmark som land är ansvarigt för att kontrollera vilka personer som befinner sig i Danmark. Schengensamarbetet förutsätter att länderna genomför s.k. inre utlänningskontroll. Detta för att kompensera ”avsaknaden” av inre gränser mellan länderna. Om Danmark påträffar en person som befinner sig i landet utan tillstånd, vilket en person som inte sökt asyl och inte har någon annan sorts tillstånd för att få vistas i landet gör, så är Danmark ansvarigt för att informera personen om att den vistas utan tillstånd i landet och därför kan avvisas från Danmark. Personen kan dock i det läget välja att söka asyl i Danmark. En person som har sökt asyl i Danmark och som sedan kommer till Sverige och söker asyl kommer att kunna överföras till Danmark i enlighet med Dublinförordningen.

Ett införande av gränskontroller mellan Sverige och Danmark kommer därför inte i sig att innebära att vi kan skicka tillbaka personer till Danmark för att ”vi vet” att de varit där innan de kom hit. Det finns ingen sån ansvarsgrund i Dublinförordningen så det ”hjälper” inte att vi följer Dublinförordningen till punkt och pricka (vilket svenska myndigheter gör).

För att Sverige skulle anses ansvarigt för att pröva ett färre antal asylansökningar skulle det krävas att andra länder hade mer kontroll på vilka personer som befinner sig på deras territorium, men det är ju som bekant ganska svårt att tvinga andra länder att göra olika saker. Ett införande av ökad gränskontroll för Sveriges del skulle främst innebära att personer som vill resa igenom Sverige till Finland och Norge skulle stoppas och behöva söka asyl i Sverige istället, vilket i slutändan skulle leda till att Sverige blev ansvarigt för att pröva även dessa ansökningar.

—————————————-

(Stort tack till Rickard Olseke för värdefull input.)

14 tankar på “Om Dublinförordningen och förslaget att ”stoppa asylsökande vid gränsen från Danmark”

 1. ”För det första stoppar inte gränskontroller asylsökande eftersom alla har rätt att uppge att man vill söka asyl vid gränsen. En person som kommer fram till svenska gränsen kan alltså inte nekas att komma in i Sverige och direkt ”sändas tillbaka” till Danmark. ”

  Kan man inte göra kontrollen utanför Sveriges gräns? Typ ha svensk gränspolis vid danska änden av Öresundsbron och vid färjeterminalen i Rostock?

  Invändningarna känns ganska legalistiska, vill jag hävda.

  • Det skulle kunna gå om Sverige går ur Schengensamarbetet och upprättar inre gränser igen förutsatt att Sverige och Danmark då kom överens om att kontroller som genomförs på dansk mark skulle fungera på det viset. Alltså upp till de två staterna att förhandla fram, men även en nödvändighet att Sverige i så fall drar sig ur Schengensamarbetet.

   • Schengensamarbetet har väl i praktiken redan upphört? Den yttre gränsen läcker ju som bekant som ett såll, och upprätthållandet av den yttre gränsen är ju själva förutsättningen för Schengensamarbetet.

    Behöver man verkligen formellt lämna Schengen för att göra detta? Är det inte bara att göra upp med Danmark?

    Eller för att formulera det på ett annat sätt. Antag att man gör detta utan att formellt utträda ur Schengen: vad händer då?

 2. Om det är ”som bekant ganska svårt att tvinga andra länder att göra olika saker”, vad gör då att politiker och myndigheter i Sverige känner sig tvingade att ha en så destruktiv invandringspolitik som för landet mot ruinens brant? Dumhet, naivitet..? Nog borde man kunna kräva av våra makthavare att ha mer förstånd än så. Och om det är medvetet gjort, då bör det vara straffbart.

  • När länderna själva gått med på vissa avtal är det en annan sak. Sverige som land har ju frivilligt anslutit sig till exempelvis EU och FN:s flyktingkonvention och är därmed bundna av dessa regler. Men det var inget annat land som tvingade oss. Däri ligger en stor skillnad.

  • ”..destruktiv invandringspolitik som för landet till ruinens brant…”
   Detta är en propagandistisk överdrift. Sverige har en stark ekonomi och kostnaderna ligger på en bråkdel av BNP.
   Dessutom kan vi lösa flera brister inom t.ex. vård och omsorg genom att snabbt ta in de med läkarutbildning och annan vårdutbildning i vår egen ‘produktion’. Kostnaderna för detta borde kunna belasta den övre hälften av befolkningen som idag kan njuta av 8 års nedmontering av den gemensamma ekonomin (med kända följder inom skola och vårdsektor) till förmån för privat konsumtion för en mindre del av befolkningen.

 3. En första fråga med anledning av Moderaternas förslag är ju emellertid om EU-rätten överhuvudtaget är relevant i detta avseende, dvs. om Riksdagen överhuvudtaget kan delegera till EU att Sverige inte får hävda territoriell integritet (en annan sak att Riksdagen tillfälligt kan tolerera detta till följd av Sveriges antagna folkrättsliga förpliktelser). Detta måste rimligen falla under principerna för statsskicket om Sveriges statsskick gör anspråk på att Sverige är en suverän stat.

  Det förefaller heller inte sakligt motiverat att Sverige ska upprätthålla en princip av innebörd att människor i Danmark ska kunna söka asyl i Sverige när Sverige står inför en systemkollaps och Danmark inte gör det.

  Att diskutera lösningar i termer av för tillfället gällande, sakligt misslyckad positivrätt förefaller således inte speciellt givande.

  • Eftersom Sverige har accepterat EU-samarbetet och gått med på regler som Schengensamarbetet har vi ju accepterat att följa EU-rätten i dessa frågor. Vi har då ”lämnat över” delar av vår suveränitet till en överstatlig organisation. Det är ju riksdagen som beslutar om vilka befogenheter Sverige kan överlämna eftersom riksdagen är folkets representanter, de ÄR på så vis Sverige. Sverige kan såklart försöka omförhandla eller lämna de samarbeten man anslutit sig till men att annars strunta i vad man gått med på innebär att man bryter mot EU-rätten.

 4. Hej. Så här skriver Migrationsverket i en broschyr som är riktad till asylsökande:
  ”Lagen anger ett antal olika skäl till att ett land kan ha ansvaret för att pröva din ansökan. De
  här skälen beaktas i rangordningen enligt lag, med början från om du har en familjemedlem
  i det Dublinlandet, om du nu eller tidigare har fått en visering eller ett uppehållstillstånd från
  ett Dublinland eller om du har rest till eller igenom ett annat Dublinland, antingen lagligt
  eller olagligt”.
  Far Migrationsverket med osanning då?
  Jag har också lyssnat på en intervju med Morten Kjaerum, som är föreståndare för Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rättoch en tungviktare i de här sammanhangen om jag förstår saken rätt, och han verkar stödja den tolkning som Migrationsverket gör ovan.

 5. Synd att frågeställningar relaterat till juridiken kring flyktingar/asyl etc ej är glasklara, det skadar tyvärr förtroendet för det juridiska regelverket och dess uttolkare. Här har du Kjaerum: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsta-trygga-landet-ansvarig-for-asyl
  Att Sverige och dess juridiska elit inte med emfas har kunnat sätta ner foten i denna principiellt viktiga fråga är beklagligt och visar återigen på en omognad ovärdig en rättsstat. Man bör kanske ta in juridisk kompetens från t.ex våra grannländer?

 6. Mycket intressant. Jobbar som volontär på centralen i Göteborg och har funderat mycket på dessa frågor. Märkligt att migrationsverket gör en egen tolkning, om det är så klart i Dublinförordningen att det inte gäller det land den asylsökande passerat. Har aldrig förstått det heller. Då skulle ju de länder vid Shengens yttre gränser ha ansvar för alla asylsökande och EUs övriga länder inte ta emot några flyktingar??

  • Roligt att höra att du tycker att det var intressant! Migrationsverket tillämpar Dublinförordningen precis som jag skriver här, däremot har verket lite problem med att en broschyr (som inte är framtagen av dem själva utan inom EU) är väldigt olyckligt formulerad. Det är dock mest olyckligt för personer som försöker förstå hur förordningen fungerar eftersom det ger en missvisande bild av hur den faktiskt tillämpas. Migrationsverket har försökt vara tydliga på andra ställen och jag hoppas att en ny broschyr/information tas fram som är mindre missvisande. Men att verket tillämpar förordningen efter vad som står i den faktiska förordningstexten behöver vi inte vara oroliga för.

   Sen är det absolut som du säger att om systemet fungerade så skulle det bli som du säger, det vill säga en väldigt ojämn fördelning mellan EU:s länder eftersom i stort sett alla då skulle få en prövning i Grekland, Italien osv medan länder som Sverige i stort sett inte skulle vara ansvarigt för prövningen av några asylansökningar alls.

   (Här kan du läsa Migrationsverkets förtydliganden om hur Dublinförordningen fungerar: http://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-sa-fungerar-dublinforordningen/. Se även Migrationsverkets twitterkonto, t ex: https://twitter.com/Migrationsverk/status/666683483205591040)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s