Ett nytt ”Luciabeslut” är inte (juridiskt) möjligt

Det händer att det höjs röster om att det är ”dags för ett nytt Luciabeslut”. Med ”Luciabeslutet” avses ett beslut om asylpolitik som togs av regeringen den 13 december 1989. Beslutet innebar att bara personer som uppfyllde kraven enligt FN:s flyktingkonvention och personer ”som i övrigt [hade] särskilt starka skyddsbehov” skulle beviljas asyl i Sverige. Beslutet går att läsa här (sidan 78).

Med anledning av att en politiker häromdagen skrev att det är dags ”att utlysa undantagstillstånd i flyktingfrågan, tillfälligt stoppa invandringen och ta en paus för att tänka över systemet” är det kanske bra att en gång för alla reda ut varför ett nytt ”Luciabeslut” inte är (juridiskt) möjligt.

Det allra, allra viktigaste att ha i åtanke är att år 1989, när Luciabeslutet fattades, var Sverige inte en del av EU. Det innebär att de asylregler utöver de svenska landet behövde förhålla sig till på den tiden framförallt var bestämmelserna i flyktingkonventionen. När beslutet om att stoppa asylinvandringen (Luciabeslutet) fattades ”löstes” utmaningen i att Sverige var bundet av internationella regler genom att ett undantag gjordes för de som omfattades av flyktingkonventionens bestämmelser. På så vis kunde beslutet fattas utan att Sverige bröt mot sina skyldigheter enligt den internationella rätten.

Idag måste Sverige dock, utöver flyktingkonventionen, även förhålla sig till EU-regler. Inte heller idag kan Sverige stoppa beviljandet av asyl till personer som omfattas av flyktingkonventionen (flyktingar, 4 kap. 1 § utlänningslagen). Idag kan dock Sverige inte heller vägra att bevilja asyl till personer som omfattas av EU-rätten (s.k. alternativt skyddsbehövande, 4 kap. 2 § utlänningslagen).

Ett Luciabeslut idag skulle alltså enbart kunna stoppa de som beviljas uppehållstillstånd som s.k. övriga skyddsbehövande (4 kap. 2 a § utlänningslagen) & de som beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl (5 kap. 6 § utlänningslagen) – detta eftersom båda dessa endast är nationella bestämmelser. Till skillnad från internationella och EU-rättsliga bestämmelser är de alltså beslutade av svenska politiker och kan därför ändras/upphävas av svenska politiker. Det är inte särskilt många personer som beviljas uppehållstillstånd enligt de här två bestämmelserna. Av de 6734 personer som beviljats uppehållstillstånd pga skyddsbehov i Sverige t o m 1 april i år var endast 15 personer övriga skyddsbehövande. I siffran 6734 har jag räknat de jag vet fick uppehållstillstånd pga just ett behov av skydd. Utöver de 6734 fick 364 personer tillstånd av humanitära skäl och 143 personer fick sina utvisningsbeslut stoppade pga att det fanns hinder emot att verkställa utvisningarna, det kan ha varit pga att det fanns skyddsskäl men det kan också ha varit pga t ex medicinska skäl. (Statistiken finns här).

Av utlänningslagen 5 kap. 25 § framgår att ”[r]egeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.” Denna bestämmelse gäller alltså enbart de som beviljas uppehållstillstånd som övriga skyddsbehövande. Det finns inga möjligheter att sluta bevilja uppehållstillstånd till flyktingar och alternativt skyddsbehövande så länge Sverige är bundet av flyktingkonventionen och så länge Sverige är medlem av EU.

Så visst, om man med ropen efter ett nytt Luciabeslut är ute efter att hindra 15 personer av 6734 att få uppehållstillstånd i Sverige så är det fullt möjligt. Något säger mig dock att det kanske inte är det som ropas efter och i sådana fall kan det ju vara bra att ha lite koll på vad som faktiskt är juridiskt möjligt. Det är lätt att lova saker, men det kan såklart vara bra för väljarna att veta vad som är genomförbart och vad som bara är populistiska utspel.

13 tankar på “Ett nytt ”Luciabeslut” är inte (juridiskt) möjligt

 1. Bra Louise, men frågan är om våra ”populister” bland politiker läser Dina kloka ord. Bra att Du orkar kämpa!!
  Kram,
  Annika

  • Permanent uppehållstillstånd (PUT) kontra (tillfälliga/tidsbegränsade uppehållstillstånd) TUT handlar inte om att neka någon tillstånd utan om tiden tillståndet ska vara giltigt. Eftersom detta inlägg bara redogör för möjligheten att _stoppa_ beviljande av tillstånd har jag inte skrivit något om PUT/TUT. Men kort: Juridiskt sett finns inga krav på stater att bevilja PUT till asylsökande, däremot finns krav att bevilja skydd så länge skyddsbehov finns. Detta innebär att staten kan behöva bevilja samma person TUT upprepade gånger om inte PUT beviljas direkt.

 2. Märkligt. Du påstår alltså, vilket är underförstått, att vare sig Finland eller Danmark har rättssäkra asylprocesser och med anledning av detta så tar det emot mindre flyktingar/asylanter? Jag noterade dock din genomgående tveksamhet till vilka skäl som upprätthåller Sveriges säregna och extrema invandring, sett från ett europeiskt perspektiv.

  Måhända är luciabeslutet en symbol för reglerad invandring, kanske inte den metod som man idag skulle använda sig av för att nå ändamålet. Som du sa i ditt tidigare inlägg så behöver vi endast sköta verksamheten sämre, lite mer som i Italien, för att flyktinginvandringen ska avta.

  • Oj, nu lägger du lite ord i min mun. Jag har skrivit om flera skäl till vad skillnaderna kan bero på i ett tidigare inlägg: https://louisedane.wordpress.com/2014/09/01/fraga-internationella-ataganden/

   Och vad gäller min ”genomgående tveksamhet” så skulle jag vilja hävda att jag överhuvudtaget inte gett mig på att beskriva det du kallar för de ”skäl som upprätthåller Sveriges säregna och extrema invandring”, jag har försökt beskriva hur det juridiska systemet ser ut och vilka likheter/skillnader som finns mellan EU-länderna.

 3. Att stoppa invandring går ju, det är ju ej samma som flyktingmottagande. Att tänka över systemet går också, så klart. Återstår undantagstillstånd för flyktingmottagande. Ett sådant kan ju bestå i att endast ge temporära uppehållstillstånd, begränsa anhöriginvandring, begränsa rättigheter till bidrag, noggrannare kontrollera ålder på flyktingungdomar, m.m. Varför så snäv tolkning av undantag och ”Lucia” – andemeningen är klar och kan uppfyllas.

   • Menar du invandring eller flyktingmottagande? Det är ju inte samma definition.

    Varför tolka ”stoppa” så snävt som ”stoppa helt”? Andemeningen är tydlig, att minska inflödet av människor, vilket går att åstadkomma.

 4. Pingback: Panikknappen nästa- | feeder6

 5. De flesta invandrare är ensamkommande afghanska män som ljuger om att de är under 18. Att ljuga vid asylsökning borde beläggas med utvisning och redan där är invandringen halverad.
  Att de sedan skulle ha skyddbeshov kan oftast inte ens bevisas och styrkas därför ej heller asyl beviljas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s